четвъртък, 23 октомври 2008 г.

Плеядите из свещената територия - България

ПУБЛИКУВАНИ ПО СЛУЧАЙ ВЕЧЕРНИЯ ИЗГРЕВ НА ПЛЕЯДИТЕ - 26 ОКТОМВРИ (ДИМИТРОВДЕН) И ИЗГРЕВА НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО


Евентуално изображение на Плеядите от пещерата "Магура", БългарияИзображение на Плеядите от Джендем тепе, Пловдив


Изображения на Плеядите от светилището Беланташ


съзвездието, представено чрез шарапани (ямички)

Светилище Дъждовница, вероятно представяне на Плеядите чрез скални ниши

"Квачки и пилета", Беланташ

Плеяди, светилище Дъждовница


ПЛЕЯДИТЕ КАТО СТОЖЕР (СТЪЛП)

Бикът и слънчевия Хор (Щутгард, Ситово, България)


Вероятно изображение на Плядите, Светилище "Ситовски надпис". Изображенията са две, като първото съвпада с намереното във Вал Д' Оста. Изображенията са изключително ценни, не само с това, че се намират недалече от Ситовският надпис, а и с това, че опровергават "древността" на изображението от италийската Вал Д'Оста.
Няма коментари: