сряда, 13 април 2011 г.

БРАЦИГОВО - САМО БУДНИЯ ДУХ МОЖЕ ДА ПРАВИ ИСТОРИЯ

Поредната антибългарска провокация на юдео-илюминати е налице. И едва ли ще е последната. Тя отново е с удар върху българската история и то най-новата - възрожденската. Възрожденската ни история, която включва и Априлското въстание е най-близка до нас, и е най-прясна в спомените и съзнанието на българина. Тя е и писана история, засвидетелствана и от западни кореспонденти, идвали тук, след потушаването на Априлий, т.е. това е история, която е трудно да бъде заличена в рамките на едно-две поколения, история, която носи духа на национализма и възраждането на българската национална идентичност, поради, което и крайно неудобна за "европейците" и "еврейския Запад", както сполучливо наричам деградиралия в морално и духовно отношение субект, наречен "западно общество" с налични "демократични ценности", които всъщност са тотален разврат на личността и отношението й към Родината. Европа днес е мразителка на националността, тя е Европа на глобализма и отчуждението на народите от самите себе си в идеята за един "нов световен ред", начело, на който стоят фамилии като Ротшилдови, Рокфелерови и редица други еврейски фамилии с техните илюминатски подлоги. Затова ние, днес, виждаме поредния опит за удар върху самосъзнанието на българина. Само, че този удар е таен, подмолен, скрит, не е както "мита Батак", който беше демонстративно крещящ и затова получи ярък обществен отпор. Но и този опит не случи, защото съставителите на учебника, премахнал Брацигово от историята на Априлското въстание и техните поръчители, не са предвидили един факт - силата на родовата памет в града. Историята на града, най-яркия ни участник в Априлското въстание, незаслужено подминат за сметка на Копривщица, Панагюрище, Батак и Перущица и т.н. се е разказвала от бащи на деца, от дедовци на унуките. И подмолния удар е разкрит именно не от кой да е, а от будната съвест и познание на децата за историята на своя роден край! Това показва, колко ни е нужна родовата памет за оцеляването ни като народ, защото историята е именно това - "разказвам", а не "пиша". Историята не са записаните исторически събития, а разказаните, изпятите в песни, запазени и предавани от поколение на поколение. Именно тези разкази и песни, които впосле ще станат легенди и митове, формират националната ни будност и националната ни свяст! Чак след този днешен акт, можем да разберем, защо не сме писали своята история, а сме я разказвали и пяли! Защото най-доброто хранилище за нея са душата и съвестта, те формират свястта на един народ. Писана история, могат да имат гърците и римляните, защото те правеха не история, а варварство! Затова днешна Европа стъпила на техните ценности, а не на българските (дълбоко забравени) е една сбирщина от диваци и варвари, от тотално оглупяващи и изпростяващи индивиди, занимаващи се със собственото си его, примати. Защото такава е тактиката на империите - пиши историята, за да манипулираш народите, развращавай ги чрез самите тях! Затова ние, Българите, най-обичахме да правим историята, и да я разказваме и пеем след това, за да служи за пример за следващите нейни създатели - как да творят бъдеще. Когато ни ампутираха от тази наша деятелност да правим историята, ние загубихме себе си и днес нямаме бъдеще. Със своята будност децата на Брацигово, отново ни върнаха тази възможност - да правим историята и показаха, защо Ирод искаше да избие всички младенци в Юдея! Защото пъкления план на всяка една империя може да бъде разрушен само от децата, защото "техните ангели гледат Бога". Днес, световния империализъм и колониализъм, наречен глобализъм иска да остави България без деца, иска да затвори кръга - промивайки мозъка на възрастното поколение и занимавайки по-младото с глупости и собственото му его, забравяйки за децата. Собственото его си отива, г-да илюминати, децата идват и вашия край е близо, защото в тях се въплъщават душите на великите ни предци, които ви тъпчеха с копитата на конете си и ви учеха на богомоление и богопризнание. "Кой ви научи вас, елините, на това, как да се молите на боговете, не ли "траките", които днес наричате "диваци и вервари", пише един античен автор. Това е великата издревна българска история - уроци към другите на Божие служение. Ако са негодни - да ги тъпче с копитата си Крали Марко - Великия Конник. Затова днес, юдео-илюминати се опитват всячески да подменят най-близката ни история, понеже тя е извор на национализъм и родолюбие, а в случая с Брацигово, където Априлското въстание, протича най-успешно, е пример, за това, как Българина трябва да се бори с врага, дори, когато ситуацията е безнадежна, как сам трябва да създаде своята армия от нищото, когато няма държава. И днес нямаме държава. Ние сме колония. Затова Брацигово е подминато в този учебник. А врагът, днес, врагът е в нашето етнично ядро. Някои казват: "Нали всички сме българи". Не, всички са българи, г-да, някои от нашите най-свирепи врагове се преродиха в български тела, за да научат урока - що е това да си Българин. И ние трябва да им го преподадем! Побеждавайки себе си, ще победим и врагът си. Това са парадоксите на Абсолютното в измеренията на планетната еволюция и бит.

Няма коментари: